Bukowa Góra - Pasmo Klonowskie

Najwyższy szczyt Pasma Klonowskiego to Bukowa Góra. Jej wysokość to 482 metry n.p.m. Nazwa góry ma związek z częściej występującym w tutejszym krajobrazie drzewostanie buka zwyczajnego. Szczyt leży na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz zaliczany jest do Korony Gór Świętokrzyskich.

Wejście na Bukową Górę rozpoczynamy w Klonowie. Samochód pozostawiamy obok sklepu i kierujemy się na wschód, śladem żółtego szlaku. Po prawej stronie mijamy pomnik ku czci mieszkańców Klonowa rozstrzelanych przez Niemców w 1943 roku. Patrząc w kierunku południowym mamy widok na całe Pasmo Łysogór od Łysicy do Łysej Góry oraz na Pasmo Masłowskie z jego najwyższym szczytem - Klonówką. Gdy główna droga, którą idziemy skręca w prawo, my skręcamy w lewo. Po kilkuset metrach wchodzimy do lasu, jednocześnie też wchodzimy na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Po niedługim czasie idąc dalej żółtym szlakiem przecinamy drogę do Bodzentyna. Jest to też miejsce, z którego najkrótszą trasą i w najkrótszym czasie dojdziemy na Bukową Górę. Jest możliwość zostawienia samochodu na poboczu, choć miejsca wystarczy na 2-3 auta. Idziemy dalej w górę. W pewnym momencie szlak żółty się kończy i wchodzimy na zielony z Łącznej, przez Bodzentyn do Starachowic. Oznacza to również, że jesteśmy właściwie na szczycie Bukowej Góry. Nie jest to najwyższy punkt wzniesienia, gdyż ten nie leży przy szlaku, a około stu metrów na południowy-wschód. Mając na uwadze, że jesteśmy w Parku Narodowym nie wchodziliśmy wyżej. Charakterystycznym elementem Bukowej Góry są kilkumetrowej wysokości bloki skalne. Skałki te tworzyły się w okresie zlodowaceń. Dziś przybierają różnorodne kształty.

Drugą atrakcją Bukowej Góry jest zlokalizowana niecały kilometr od szczytu kapliczka (około 7 minut marszu zielonym szlakiem na południowy-wschód). Na polanie zwanej „Obrazik” stoi kapliczka, której historia sięga roku 1813, kiedy to w miejscu zgonu powracającego z wyprawy moskiewskiej żołnierza okoliczni mieszkańcy ustawili kapliczkę słupową. Na słupie wycięli datę 1813. Jednak kapliczka uległa zniszczeniu. W 1863 roku kapliczka została odbudowana. Według legendy ranny dowódca Powstania otoczony przez wroga ukrył przed swoją śmiercią w pobliskiej jodle święty obrazek. W latach dwudziestych XX wieku na skutek działalności kornika obumarły wszystkie jodły oprócz tej jednej z obrazkiem. Powieszono na niej kapliczkę z obrazkiem w środku. Przed tą kapliczką w czasie II wojny światowej modlili się żołnierze Armii Krajowej. W 1943 roku jodła została ścięta przez jednego z mieszkańców pobliskich wsi. Za karę musiał on wybudować na pobliskiej polanie „Obrazik” kapliczkę, nad którą rok później zbudowano zadaszenie. W najwyższym punkcie dachu umieszczono oryginalny krzyż z pierwotnej kapliczki. W 1990 zniszczona kapliczka została odbudowana.

Po kilkunastu minutach spędzonych przy kapliczce (jest tu kilka ławek, na których można odpocząć), wracamy w kierunku szczytu Bukowej Góry. Mijamy skalne bloki i zielonym szlakiem idziemy w kierunku zlokalizowanego u podnóża góry kamieniołomu (dochodzimy do niego po około 45 minutach od kapliczki). W kamieniołomie tym wydobywane są piaskowce kwarcytowe. Od tego miejsca, częściowo jeszcze zielonym szlakiem, a później już leśną ścieżką kierujemy się do drogi na Bodzentyn. Gdy już wyjdziemy na główną drogę pozostają nam dwa kilometry marszu do Klonowa.

Szczegóły przebytej trasy:
  Klonów (365 m n.p.m.)
   →  Bukowa Góra (482 m n.p.m.)  •    0:30h
   →  kapliczka - polana "Obrazik" (480 m n.p.m.)  •    0:07h
   →  Bukowa Góra (482 m n.p.m.)  •    0:07h
   →  kamieniołom (440 m n.p.m.)  •    0:35h
   →  Klonów (365 m n.p.m.)  •    0:40h

Długość trasy: 9.2 km

Różnica wysokości: 130 m

Czas przejścia trasy: 2:25 h

Czas przejścia trasy (bez postojów): 1:56 h

Bukowa Góra. Bukowa Góra. Pasmo Łysogór oraz Pasmo Masłowskie widziane z KlonowaBukowa Góra. Pomnik ku czci mieszkańców Klonowa rozstrzelanych przez Niemców w 1943 rokuBukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Widok na najwyższy punkt Bukowej Góry leżący poza szlakiemBukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Kapliczka na Bukowej GórzeBukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Kamieniołom u podnóża Bukowej GóryBukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra. Bukowa Góra.

Warto zobaczyć w okolicy:

Dodaj komentarz