Zamek Królewski w Chęcinach

Dzieje zamku w Chęcinach sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Budowla znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego. Stoi na szczycie Góry Zamkowej, która to góruje nad zabudowaniami miasta Chęciny.

Zamek Królewski w Chęcinach przez wieki pełnił ważne funkcje administracyjne jak i obronne. Gościli w nim m.in. Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki oraz Władysław Jagiełło. Kilkukrotnie był niszczony. Po okresie wojen szwedzkich nie powrócił już do swojej świetności. Obecnie ruiny warowni są udostępnione do zwiedzania.

Chęciny. Chęciny. Chęciny. Chęciny. Chęciny. Chęciny. Chęciny. Chęciny. Chęciny. Chęciny.

Warto zobaczyć w okolicy:

Dodaj komentarz