Zamek Królewski w Łęczycy

Zamek Królewski w Łęczycy wzniesiony został w połowie XIV stulecia podczas panowania Kazimierza Wielkiego. Jego powstanie było odpowiedzią na rosnącą potęgę państwa krzyżackiego. Zaraz po zakończeniu budowy, zamek pełnił rolę rezydencji królewskiej.

Zamek wybudowany został na sztucznym wzniesieniu otoczonym fosą. Do jego budowy wykorzystano w większości czerwoną cegłę. Charakterystycznym elementem jego wyglądu jest ośmiokątna wieża. W okresie swojej świetności był miejscem czasowego pobytu królów. Najczęściej na zamku przebywał Władysław Jagiełło i Kazimierz Jagiellończyk. Na zamku w Łęczycy, w 1409 roku król Władysław Jagiełło zdecydował o udzieleniu pomocy Litwie w wojnie z Zakonem Krzyżackim. Natomiast rok później spod Łęczycy wyruszyły chorągwie ziem Wielkopolski na bitwę pod Grunwaldem.

W XVI wieku został wybudowany obok bramy drugi dom mieszkalny, w którym obecnie znajdują się ekspozycje muzealne. Potop szwedzki oraz zabory, a także rozbiórka części zabudowań zamku i murów przez mieszkańców Łęczycy dorowadziły do upadku zamku. W drugiej połowie XIX wieku na zamku funkcjonował areszt, strażnica pożarnicza,a także magazyn. Pomieszczenia zamkowe były wykorzystywane również w celach mieszkalnych. W latach 30-tych XX wieku zamek poddano pracom porządkowym i zabezpieczającym. Natomiast w latach 1964-1975 wykonano częściową odbudowę i rekonstrukcję zniszczonych fragmentów budowli.

Obecnie w zamku ma swoją siedzibę Muzeum w Łęczycy. W swoich zbiorach posiada przedmioty związane z historią miasta i regionu Łęczycy. Z zamkiem związana jest również postać diabła Boruty. Według legendy to właśnie mury zamku w Łęczycy są jego domem. Boruta w zależności od sytuacji w różny sposób daje dowody swojej obecności. Ukazuje się pod różnymi postaciami m.in. szlachcica, sowy czy topielca. O ważności Boruty na zamku świadczy zgromadzona w nim największa w Polsce kolekcja ludowej rzeźby, przedstawiająca różne wcielenia tego leśnego demona.

  • Wejście na dziedziniec zamku możliwe bez kupowania biletu.
  • Wstęp na wystawy muzealne jest płatny.
  • Podczas zwiedzania muzeum istnieje możliwość wejścia na wieżę zamkową.
  • Samochód można pozostawić na parkingach przy ulicy Henryka Sienkiewicza lub w pobliżu rynku.

Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca. Łęczyca.

Warto zobaczyć w okolicy:

Dodaj komentarz