Opactwo Cystersów w Sulejowie

Opactwo Cystersów w Sulejowie należy do najlepiej zachowanych zespołów klasztornych Cystersów w Polsce. Zostało ufundowane w 1176 roku przez Kazimierza Sprawiedliwego. Znajduje się w Podklasztorzu, będącym częścią Sulejowa w województwie łódzkim.

Opactwo w Sulejowie było ważnym ośrodkiem religijnym i kulturowym w średniowieczu. Mnisi cystersi prowadzili tu działalność duszpasterską, gospodarczą i kulturalną. W miejscu tym bywali Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Kazimierz Jagiellończyk i Jan Kazimierz. Przed bitwą pod Grunwaldem klasztor odwiedził Władysław Jagiełło.

Kościół i klasztor zostały wybudowane w stylu romańskim. W późniejszym czasie dobudowano mury obronne wraz z basztami. Było to jedyne na ziemiach polskich obronne opactwo Cystersów. Po najazdach Szwedów rozpoczął się powolny upadek klasztoru. Najcenniejszym obiektem tego miejsca jest kościół św. Tomasza Kantuaryjskiego z początku XIII wieku. Obecnie na terenie opactwa mieści się parafia rzymskokatolicka, muzeum i hotel.

Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie. Opactwo Cystersów w Sulejowie.

Warto zobaczyć w okolicy:

Dodaj komentarz