Zamek w Besiekierach

Malownicze ruiny późnogotyckiego zamku Besiekiery znajdują się w powiecie łęczyckim, we wsi Besiekiery. Miejscowość ta położona jest w województwie łódzkim, pomiędzy Łęczycą a Kłodawą.

Nie ma pewności co do daty powstania, jak i osoby inicjatora budowy zamku. Powstał on prawdopodobnie na przełomie XV i XVI wieku. Zbudowany został z cegły na niewielkim kopcu, w środku niewielkiego sztucznie wykopanego stawu. Miał kształt prostokąta z wysuniętą wieżą, która pełniła jednocześnie funkcję bramy. Rozwój zamku trwał do połowy XVII wieku. Jednak, jak wiele innych zamków popadł w ruinę i stał się wtedy źródłem materiałów budowlanych dla okolicznych mieszkańców. Do dzisiejszych czasów pozostały mury zamkowe, część budynku mieszkalnego z otworami okiennymi oraz fragment wieży.

W latach 2008-2010 zostały przeprowadzone przez gminę prace mające na celu uporządkowanie ruin. Pogłębiono zbiornik wodny wokół zamku i skierowano przez niego koryto pobliskiej rzeczki. Wybudowany został również pomost łączący stały ląd z zamkiem. Niestety obecnie nie ma możliwości dojścia do ruin. Przejście przez kładkę do zamku jest zagrodzone.

Besiekiery. Besiekiery. Besiekiery. Besiekiery. Besiekiery. Besiekiery. Besiekiery. Besiekiery. Besiekiery. Besiekiery.

Warto zobaczyć w okolicy:

Dodaj komentarz