Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Niemiecki obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem był pierwszym obozem zagłady na okupowanych przez III Rzeszę ziemiach polskich. Podczas jego funkcjonowania na jego terenie śmierć poniosło kilkaset tysięcy osób. Miejsce to znajduje się w województwie wielkopolskim w pobliżu wsi Chełmno.

Powstał w grudniu 1941 roku na terenie utworzonego na początku wojny z ziem polskich Kraju Warty. Miał on za zadanie eksterminację ludności żydowskiej właśnie z terenu Kraju Warty, a w późniejszym okresie łódzkiego getta. Dziś nie sposób określić dokładnej liczby zamordowanych osób. Szacunki mówią o 150-350 tysiącach ofiar. Za najbardziej prawdopodobną przyjmuję się liczbę około 200 tysięcy.

Na terenie wsi Chełmno, z której wysiedlono mieszkańców, przywiezione ofiary były rozbierane i wprowadzane do specjalnie przystosowanych samochodów. W samochodach – komorach gazowych spaliny były kierowane do wnętrza pojazdu. Ofiary grzebano w masowych grobach w lesie w pobliżu wsi Rzuchów. Latem 1942 roku ze względu na rozkładające się w masowych grobach ciała i groźbę wybuchu epidemii na ponad miesiąc obóz przestał funkcjonować. Aby nie dopuścić do epidemii, Niemcy zaczęli palić ciała w wybudowanych na miejscu piecach krematoryjnych. Obóz funkcjonował tak do kwietnia 1943 roku. Jednak w związku z likwidacją łódzkiego getta w marcu 1944 obóz wznowił działalność. Ostatnia egzekucja została wykonana w styczniu 1945 roku.

Obecnie na terenie masowych grobów w Lesie Rzuchowskim znajduje się monumentalny Pomnik Ofiar Faszyzmu z 1964 roku. Na pomniku widnieje napis autorstwa jednego z więźniów obozu: „Wzięto nas od starca do niemowlęcia między miastem Koło a Dąbie. Wzięto nas do lasu i tam nas gazowano i rozstrzeliwano i palili... Otóż prosimy, aby nasi przyszli bracia ukarali naszych morderców. Świadków naszego gnębienia, którzy mieszkają w tej okolicy jeszcze raz prosimy o rozgłoszenie tego morderstwa po całym świecie...”. W pobliżu pomnika znajdziemy także pamiątkowe kamienie oraz tablice żydowskich nagrobków. Głębiej w lesie, w pobliżu masowych grobów stoją pomniki upamiętniające getta, z których to przywożone były ofiary – Łódź, Brzeziny, Gąbin, Bełchatów. Odnajdziemy tu również mur „Pamięci Żydów pomordowanych w Chełmnie" z imiennymi tablicami pomordowanych osób, a także pozostałości krematorium. Pięć kilometrów od Lasu Rzuchowskiego we wsi Chełmno znajdują się Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, w którym zobaczymy wystawy związane z obozem.

Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Warto zobaczyć w okolicy:

Komentarze (1)

Jestem Mężem Wnuczki Stanisława Kaszyńskiego, Justyny Kaszyńskiej Ostrowskiej. Jego obelisk znajduje się obok ołtarza polowego. Znam historię jego życia i działalności. Kontakt. 505 689 368.

Piotr Ostrowski.  ⋅