Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu

Sądecki Park Etnograficzny to zlokalizowany na powierzchni 20 hektarów skansen prezentujący architekturę ziem dawnej Sądecczyzny. Jest to największe tego typu muzeum w Małopolsce. Znajduje się w Nowym Sączu.

Cały park został podzielony na obszary przynależne różnym grupom etnicznym zamieszkującym w przeszłości te tereny. Na terenie parku odnajdziemy budynki należące do Lachów Sądeckich, Łemków, Pogórzan, Górali Sądeckich , Niemców Galicyjskich i Cygan Karpackich. W sumie to kilkadziesiąt drewnianych obiektów. Są to m.in. zabudowania chłopskie, dwór szlachecki, kościół rzymskokatolicki, cerkiew grekokatolicka i kościół ewangelicki.

W bezpośrednim sąsiedztwie parku znajduje się Miasteczko Galicyjskie prezentujące życie i rzemiosło oraz zabudowania terenów dawnej dziewiętnastowiecznej Galicji.

Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu.

Warto zobaczyć w okolicy:

Dodaj komentarz