Zamek w Nowym Sączu

Zamek w Nowym Sączu powstał w XIV wieku na skarpie w miejscu, gdzie rzeka Kamienica wpływa do Dunajca. W latach świetności gościł w swoich progach wielu znamienitych gości. Do dzisiejszych czasów z budowli pozostała jedynie część murów oraz zrekonstruowana w XX wieku baszta.

Budowa zamku zainicjowana przez Kazimierza Wielkiego trwała w latach 1350-1360. W 1611 roku zamek jak i część zabudowań miejskich zniszczył pożar. Został szybko odbudowany. Koniec dobrych czasów dla zamku rozpoczyna się w XVII wieku wraz z potopem szwedzkim. W późniejszych latach dużych zniszczeń dokonał pożar w XVIII wieku. Na przełomie XVIII/XIX w. zamek został częściowo rozebrany. W 1813 roku jedno ze skrzydeł zamku podmył podczas powodzi Dunajec. Ćwierć wieku po powodzi częściowo odbudowano zamek. Ponownej odbudowy dokonano w latach międzywojennych dwudziestego wieku. Podczas II wojny światowej w zamku mieściły się koszary wojskowe i skład amunicji. W styczniu 1945 roku partyzanci wysadzili w powietrze zgromadzoną w zamku broń, co skutkowało praktycznie całkowitym zniszczeniem budowli.

Zamek podczas swojego istnienia był siedzibą kasztelanii, urzędu grodzkiego oraz starosty. Wielokrotnie bywał tu Władysław Jagiełło. Przebywali tu również m. in. królowa Jadwiga, królowie Władysław Warneńczyk, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, a także Jan Długosz.

Obecnie będąc w Nowym Sączu możemy zobaczyć odbudowaną Basztę Kowalską oraz fragmenty murów. Ruiny są dostępne dla turystów bezpłatnie. Niestety baszta nie jest udostępniona dla zwiedzających. Samochód można zostawić na pobliskim parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego (strefa płatnego parkowania).

Nowy Sącz. Nowy Sącz. Nowy Sącz. Nowy Sącz. Nowy Sącz. Nowy Sącz. Nowy Sącz.

Warto zobaczyć w okolicy:

Dodaj komentarz