Cieszyn

Cieszyn to leżące nad rzeką Olzą miasto w województwie śląskim. Do Polski należy część leżąca po prawej stronie rzeki. Cieszyn jest jednym z najstarszych miast na Śląsku.

Według legendy w 810 roku miasto założyli trzej synowie króla Leszka III: Leszko, Bolko i Cieszko. Jednak w rzeczywistości historia Cieszyna sięga przełomu IX i X wieku, kiedy to została wzniesiona osada na Górze Zamkowej. Duży wpływ na kształtowanie się społeczności i rozwój miasta miało jego położenie na pograniczu Małopolski, Śląska i Moraw. W roku 1920 został podzielony, w wyniku czego lewobrzeżna część utworzyła Czeski Cieszyn.

Większość zabytków Cieszyna znajduje się po polskiej stronie. Oto niektóre miejsca warte zobaczenia:

  • Góra Zamkowa - znajdował się na niej zamek wzniesiony w XIV wieku, a zniszczony w 1646 roku podczas wojny 30-letniej;
  • Romańska Rotunda pw. św. Mikołaja z XI w. - jedna z najstarszych świątyń chrześcijańskich w Polsce, jej wizerunek znajduje się na banknocie 20 zł;
  • Wieża Piastowska - fragment systemu obronnego dawnego zamku książęcego - dziś punkt widokowy na miasto i okolicę;
  • Rynek z końca XV wieku wraz z budynkiem ponad 500-letniego ratusza oraz studnią z figurą św. Floriana;
  • Studnia Trzech Braci - zgodnie z legendą miejsce spotkania trzech braci królewskich - założycieli Cieszyna;
  • Cieszyńska Wenecja - uliczka wraz ze sztucznym średniowiecznym kanałem, którego woda napędzała pobliski młyn. Domy przy kanale zamieszkiwali tkacze i garbarze.

Cieszyn. Przed wejściem na Zamek CieszynCieszyn. Wieża PiastowskaCieszyn. Wieża Piastowska z bliskaCieszyn. Panorama z Wieży Piastowskiej na Cieszyn i okolicęCieszyn. Widok z Wieży Piastowskiej na CzechyCieszyn. Widok z Wieży PiastowskiejCieszyn. Widok na Małą i Wielką CzantorięCieszyn. Wieża Ostatecznej ObronyCieszyn. Wnętrze Wieży Ostatecznej ObronyCieszyn. Rotunda Romańska pw. św. MikołajaCieszyn. Klucz do drzwi RotundyCieszyn. Wnętrze Rotundy Romańskiej w CieszynieCieszyn. Wnętrze Rotundy RomańskiejCieszyn. Ulica Głęboka w CieszynieCieszyn. Rynek w CieszynieCieszyn. Studnia z figurą św. Floriana na cieszyńskim rynkuCieszyn. Cieszyński ratusz. Obecnie siedziba Urzędu Miejskiego.Cieszyn. Wnętrze kościoła pw. św. Marii MagdalenyCieszyn. Studnia Trzech BraciCieszyn. Cieszyńska WenecjaCieszyn. Rynek w Czeskim CieszynieCieszyn. Most Przyjaźni w Cieszynie

Dodaj komentarz